Entreprenörer

Båtnamn: Viskär
Hemmahamn: Arkösund
Längd: 17,50 m
Bredd: 4,20 m
Fart: 16 kn
Pass. antal: 123
Övrig verksamhet: Charterturer
Adress: Världensände 58
Telefon: 0708-207177
Linje: Röd linje

Båtnamn: Lindskär
Hemmahamn: St Anna
Längd: 16,30 m
Bredd: 4,03 m
Fart: 12 kn
Pass. antal: 78
Övrig verksamhet: Charterturer
Adress: Espholm, 614 98 Sankt Anna
Telefon: 0121-51183, 0708-259180
Linje: Röd linje

Båtnamn: Stella
Hemmahamn: Harstena
Längd: 9,3 m
Bredd: 2,8 m
Fart: 22 kn
Pass. antal: 12
Övrig verksamhet: Charterturer, Taxitrafik
Adress: Harstena, 610 42 Gryt
Telefon: 0760-775550
Linje: Röd linje & Grön linje

Båtnamn: Ziva
Hemmahamn: Fångö
Längd: 11,3 m
Bredd: 3,3 m
Fart: 30 kn
Pass. antal: 24
Övrig verksamhet: Taxitrafik
Adress: Fångö Oppgården 1
Telefon: 0123-410 56, 0708-392236
Linje: Postturen