Röd linje
Grön linje
Postturen

Postturen

Ziva

Fyrudden

Sedan början av 1950-talet är Fyrudden centrum för Gryts skärgård. Här finns sjömack, gästhamn, affär och restaurang.

Kättilö/Barösund

Kättilö-Barösund: På kapelludden finns lämningar av en hamnanläggning och husgrunder från 1200-talet. Kättilö är en gammal lotsby och Barösund var tullstation.

Fångö

På Fångöns östra sida, kallad Gruvholmen finns lämningar efter brytningen av kopparmalm, som pågick under 1800-talet. Gruvbyn är ett säreget minne från östgötakustens tidiga industriepok.

 

Kråkmarö

Kråkmarö kallades på 1500-talet för Krokmar som är en sammansättning av orden krok och mar, dialektord för vik och sanka ängar. Omkring 1860 var befolkningen på ön ungefär 90 personer, som livnärde sig på fiske, jakt, jordbruk och sjöfart. Kråkmarö var tidigare känt för sina många skeppare och skutor (ca 1880 5st) vilket kan ha varit en orsak till den tidiga avfolkningen, många sjömän återvände aldrig. I början av 1960-talet drevs fortfarande 4 gårdar på ön. Nu finns inte längre några åretruntboende kvar, men under sommarhalvåret är det liv på ön med många sommarboende, båtturister och även kreatur som kommer från den närliggande ön Kättilö. Kråkmarö har en omväxlande natur, karga berg mot sydost och vackra ängar, hagar och skog längre in på ön.

 

Harstena

Ön är känd både för den säljakt som tidigare bedrevs och den väl bevarade skärgårdsmiljön. Öns bebyggelse har kvar karaktären av oskiftad by och här kan man känna historiens vingslag när man strövar omkring. Man kan titta på de sevärda näckrosorna, bada, köpa rökt fisk eller nybakta bullar i byns bageri. Här finns också en skärgårdskrog som serverar lunch under den tid båten stannar vid ön. Vill man stanna längre finns stugor att hyra över natten. Harstena är även ett uppskattat mål för fritidsbåtar. För info och bokning kontakta Harstena Turistservice 0123-420 50.
www.harstena.se
www.restaurangloftet.se


Gräsmarö

En rik flora med allt ifrån lummiga ekhagar till gullviva och orkidé. Gräsmarö är en av de få öarna i den här delen av skärgården som fortfarande har ett aktivt lantbruk med betande djur. Fina klippbad. På ön finns även mindre sandvikar.

 

Håskö

Håskö har varit lotsplats och försvarsanläggning vid farleden mot Ämtö. Idag försörjer sig 3 hushåll här på jordbruk, fiske, fiskeodling, skogsbruk och turism. Det finns strövområden och viss stuguthyrning året om. Bad, badtunnor, kiosk, rökt/färsk fisk Telefonnr: 0123-43004 eller 0123-43024